TURCom Çevre Politikası

TURCom olarak Çevre Politikasında kapsayan Şirket Politikası; her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları’nda, ilgili mevzuat ile değişen çevre koşullarına göre gözden geçirilerek gerekirse revize edilmektedir.

Şirket Politikasının tüm TURCom Personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır. TURCom "Şirket Politikası" içinde yaşadığımız sosyal çevrenin incelemesine ve bilgisine açıktır. Bu amaçla şirket politikasının tanıtımı ve duyurulması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

TURCom olarak insana, topluma ve çevreye "SAYGI" ana ilkemizdir. Temel hedefimiz doğrultusunda;

• Tesisimizi ilgili mevzuata uyarak işletmeyi,
• Çevre kalitesini, çalışanların ve toplumun sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde faaliyet göstermeyi,
"ÖNCE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI" sloganını işleteceğimizi,
• Çevreye her zaman duyarlı olacağımızı ve koruyacağımızı,
• İnsanla çalıştığımızı ve önceliğin insan olduğunu unutmayacağımızı,

Taahhüt ederiz.

• Çevre yönetim sistemini esas alıp, sürekli iyileştirmeler sağlamak,
• Her türlü çevresel atıkta hassas davranmak,
• Malzemelerin doğaya dönüşü için toplama faaliyetlerine katılıp, dönüşüm noktalarına ulaştırmak,
• Doğa ve kaynaklarını korumak ve tasarruflu kullanmak,
• Çevre konusunda personele eğitimler vererek bilinçlenmesini sağlamak,
• İş kazalarına karşı tedbirler alarak, sıfır seviyesinde tutmak,
• TURCom’u, marka olarak çevresel bilinçle zaferden zafere taşımak,
• Duyarlı ve uzman ekipler oluşturmak,
• Müşteri memnuniyetini her zaman üstün tutmak,
• Öncelikle, iş ve çevre güvenliğini sağlamak,
• Her zaman "BEN" değil "BİZ" demek,
• Rekabette her zaman çevre dostu olarak kararlar vermek,
• Bu dünyanın bizim olduğunu ve geleceğin bizim nesiller olduğunu unutmamak

Yukarıda belirttiğimiz başlıklar doğrultusunda başarıyı hedeflemekteyiz. Üretimde, tedarikçi ve müşterilerimizle ilişkilerimizde bu bizlerin hedef rehberi olacaktır.