Sosyal Sorumluluk Projeleri

TEV


Darüşafaka
Sosyal Sorumluluk - Kurumsal - Turcom

1.Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Eda Noyan, Türk Eğitim Vakfı'nda 1,5 yıla yakın süredir Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmaktayım. Vakfın yeni üyelerinden biriyim, vakıfta genelde uzun yıllar boyunca hizmet veren kişilerle birlikte çalışmak eşsiz bir tecrübe.

2.TEV'in kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Eğitim Vakfı, Merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından 4 Mayıs 1967 yılında kurulmuştur. Türk Eğitim Vakfı'nın en önemli hedefi insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmektir. En önemli yaklaşımı ise insanlarımızın, çağdaş Türkiye idealine ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacakları ortamların hazırlanmasıdır. Misyonumuz; başarılı ve maddi olanaklardan yoksun, ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak öncü gençlere eğitim imkanı sağlamak ve onların eğitim sistemine destek olmaktır.

İlkelerimiz ; Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı olmak.
Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak.
Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak.
Açık, dürüst ve saydam olmak.
Sözünde durmak.
Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

Türkiye'de 45 yıldır 190,000'i aşan adet yurt içi bursu, 1.372 adet yurt dışı bursu verdik. 15 İlköğretim Okulu, 2 Anadolu Lisesi, 2 Öğrenci Yurdu, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Kütüphane yaptık. TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi – TEVİTÖL ile de eğitime destek olmaktayız. TEVİTÖL 'ün tüm idari ve mali yönetimi bizzat TEV tarafından yürütülmektedir. Milli Eğitime kazandırılan bu eğitim tesislerinin tamamı TEV Bağışçıları adına yapılmıştır.

Yurtiçinde Meslek Lisesi Bursları, Yüksek Öğrenim Bursları, Yüksek Lisans Bursları, Doktora Bursları ve Üstün Başarı Bursları vermektedir. Türk Eğitim Vakfı 2011-2012 eğitim yılında 9000 adet yurtiçi bursu vermeyi hedeflemektedir.

3.Yurtdışı faaliyetleriniz var mı?
Türkiye'nin geleceğine yön verecek değerleri yetiştirmek üzere, 1969 yılından bu yana yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas bursları veriyoruz. Dünyanın 8 ülkesiyle (İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Japonya, İsveç, Hollanda ve Avustralya) sürdürdüğümüz yurt dışı programlarımıza bu yıl Singapur ile Doktora Bursunu da ekledik. Temel bilimler, mühendislik, biyomedikal bilimler alanlarında 15 öğrenciye 4 yıl süresinde karşılıksız doktora bursu verilecek.

4.Gelirinizi nasıl sağlıyorsunuz ve devlet yardımı var mı?
Türk Eğitim Vakfı'nın gelir kaynakları ve bağış şekilleri; vasiyet ve hibe yoluyla bağışlar, şahıs ve kurum bağışları ve TEV çelenk ve mutlu gün bağışlarıdır. Devlet yardımı almıyoruz. Bugüne kadar başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs verilmesi için 957 hayırsever malvarlığını vakfımıza bırakmıştır. Türk Eğitim Vakfı, eğitim sevdalısı yurttaşlarımızdan elde ettiği mali desteği 4.000'e yakın fonda değerlendirerek, "sürdürülebilirlik ve kalıcılık" vizyonuyla bunların nemasını burslara dönüştürerek, topluma malolmuş köklü ve önder bir sivil toplum kuruluşudur.

5.Kurumlar nasıl destek olabilir?
Ülkemizin en önemli eksiği maalesef eğitim eksikliği. Eğitim alanında sosyal sorumluluk projeleri yapmak isteyen kurumlarla çeşitli projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Kurumsal Burs fonları oluşturularak, kurumların belirleyebileceği özelliklerdeki öğrencilere burslar veriyoruz. Burslarıyla eğitimini tamamlayan öğrencilere staj veya çalışma imkanı sunmak isteyen kurumlar da var.

6.Projeleriniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Eğitimde en yüksek faydanın öğretmenlerimizin gelişimine ve eğitimine verilecek destekle sağlanacağına inanmaktayız. Bu sebeple projelerimizde son dönemde öğretmenlerin eğitimine yoğunlaştık. Türk Eğitim Vakfı, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemiş ve çağımızın ihtiyaç duyduğu bireylerin yetişmesi için eğitim sisteminin öğrenci merkezli proje tabanlı anlayışa göre yapılandırılmasına katkıda bulunmak üzere, Anadolu Öğretmen Liselerinde görevli öğretmenlere proje hazırlama eğitimi verilmiştir. ÖPYEP (Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi) 6-10 Ocak 2008 tarihinde 21.'si Yeni Zelanda'da yapılan ICSEI (International Congress for School Effectivenes and Improvement)'a gönderildi ve 32 ülke, 165 proje arasında birincilik aldı. Ayrıca Türkiye'de ÖPYEP, Active Academy tarafından yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçilmiştir. Öğretmenlerin eğitimlerine yönelik projelerimize devam ediyoruz.

7.Eklemek istedikleriniz?
Türk Eğitim Vakfı olarak yurdumuzun çeşitli illerinden, yüksek öğrenim için büyük kentlere gelen kız öğrencilerin barınma sorununu dikkate alarak TEV Kız Öğrenci Yurtları projesini başlattık. İlki Balçova Belediyesi tarafından yaptırılarak 29 yıllığına TEV'e devredilen, 373 öğrenci kapasitesine sahip "Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu"dur. Trabzon'da açılacak kız öğrenci yurdunun da temelini Eylül 2011'de attık. Bu yurdun da 2012-2013 eğitim yılında hizmet vermeye başlamasını planlıyoruz.