KURUMSAL SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

TURCom Teknoloji; Kurumsal Sistem Çözümleri alanında sunucu ve veri depolama ana alanları başta olmak üzere Danışmanlıktan başlayarak Sistem Destek/ Bakımına kadar çok çeşitli servis sunmaktadır.
İşletmelerin iş süreçlerini yöneten bilgi işlem altyapılarını oluşturan sunucular son yıllarda çeşit ve performans olarak büyük gelişme gösterdi. Windows ve Unix tabanlı sunucu sistemleri konusundaki uzmanlarımız ile kurumsal müşterilerimize, Konfigürasyon ve Projelendirme, Ürün Satışı, Ürün Kiralama, Donanım Kurulumu, İşletim Sistemi Kurulumu, Donanım Desteği ve İşletim Sistemi Desteği alanlarında her türlü çözümü sağlıyoruz.
Başlangıçta sunucuların bir parçası durumunda olan Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri giderek artan oranlarda sunucu sistemlerinden bağımsız hale gelmektedir. Veri Depolama alanında da Konfigürasyon ve Projelendirme, Ürün Satışı, Ürün Kiralama, Donanım Kurulumu ve Donanım Desteği hizmetlerini vermekteyiz.

Sunucu ve Bilgi Sistemleri Çözümleri

İşletmelerin iş süreçlerini yöneten bilgi işlem altyapılarını oluşturan sunucu sistemleri son yıllarda çeşit ve performans olarak büyük gelişme gösterdi. Zira günümüzde firmalar; LAN, WAN, VPN yapıları, iç ağ (İntranet) ve Extranet üzerindeki ticari uygulamalar, iş akış uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, web tabanlı uygulamalar, organizasyon yönetimi/haberleşme ve kaynak paylaşım uygulamaları gibi pek çok kritik ve kurumsal operasyonları doğrudan etkileyen sistemleri kullanarak çalışmak zorundadırlar. Bu durumda kurumlar açısından ciddi öneme haiz tüm bu sistemlerin üzerinde koştuğu sunuculardan beklentiler de giderek artmaktadır. Kritik iş süreçlerinin can damarı durumundaki sunucuların düşük maliyetli olmalarının yanında yüksek performans ve güvenli platformlarda hizmet sunmaları gerekmektedir.

Windows ve Unix tabanlı sunucu sistemleri konusundaki uzmanlarımız ile kurumsal müşterilerimize her türlü çözümü sağlamanın dışında sunucuların konsolide edilmesi ve yedeklenmesi, taşınması konularında marka bağımsız çözümler üretiyoruz. Ayrıca sunucu sistemleri alanında ciddi bir bilgi birikimi isteyen "Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri" konusunda da TURCom Teknoloji'nin önemli deneyimleri bulunmaktadır.
Kurumların iş sürekliliği ve güvenli bir şekilde çalışması açısından en önemli kaynaklardan biri olan sunucuların zamanında güncellenmemiş olması ya da hatalı konfigürasyonu kurumlar açısından son derece nahoş durumlar arz edebilir. TURCom'un bu alandaki servislerinin tamamı kurumları bu alandaki sürprizlerden uzak tutmak amaçlıdır.

TURCom sunucularla ilgili hizmetleri, sunucu - istemci platformu donanım-yazılım bileşenlerinin tedariki ve kurulması, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile danışmanlık / satış sonrası destek hizmetlerini kapsar.
TURCom aynı zamanda sunucu-istemci mimarili uygulamalarda; istemci tarafı kurulumu, kullanıcı işlemlerinin yapılması, uygulamalar ve çalışan servisler için ağ üzerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik hizmetleri de tamamlayıcı unsurlar olarak sunmaktadır.

Danışmanlık ve Destek Servisleri
TURCom; sunucu ve veri depolama alanlarında IBM, HP, Sun Microsystems, EMC, NetApp, Overland, Backbone, Symantec, CA (Computer Associates), Fujitsu Siemens, Hitachi gibi Dünya markalarının ürün ve çözümleri konusundan uzmanlaşmıştır. Tüm bu markalara ait yoğun tercih gören ürün/çözümler için danışmanlık ve destek servisleri sunmakta, sistem konfigürasyonları yapmaktadır.

Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri Taşınma Servisleri
Kurumların her tip ve görevdeki sunucu ve veri depolama sistemlerinin yer değiştirmesi konusunda TURCom fiziksel taşıma da dâhil olmak üzere her tipte taşıma, yeniden kurulum ve sistem geliştirme çalışmaları konusunda servis vermektedir.
Kurumlar için zorlu ve zahmetli bir süreç olan taşınmaları, telekomünikasyon ve sistemsel altyapıları için elden geçirme ve güncel teknolojilerle yenilemek için fırsata dönüştüren TURCom; bu güne kadar pek çok kurumun teknoloji yapısını taşımış ve taşırken de güncelleyerek maliyet avantajı sağlamıştır.

Açık Sistem Sunucu Çözümleri
Açık sistemler kullanıcının bakış açısına göre değişmekle beraber günümüzde birlikte işlerlik ve taşınabilirlik özellikleri olan, telif haklarından bağımsız sistemler olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
TURCom Teknoloji'nin bu alandaki çözümleri; UNIX ve türevleri Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Minix, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, SGI IRIX, SCO Unixware, Digital UNIX gibi açık işletim sistemlerine yönelik, RISC tabanlı, Intel ve AMD tabanlı sunucuların satış, kurulum ve desteği konusundaki tüm servisleri kapsamaktadır.

Sunucu Konsolidasyonu ve Sanallaştırma Çözümleri
Sanallaştırma
BT teknolojilerinde yaşanan sürekli gelişim sebebiyle kurumlara maliyeti en yoğun olan bölümlerden birisi de IT birimleri olabilmektedir. Bu nedenle firmalar BT masraflarını sürekli kısmak isterken bir yandan da hizmet düzeylerini artırmak arzusundadırlar. Çünkü günümüzde her tür işi yapabilmenin en hızlı ve verimli yolu BT'yi etkin şekilde kullanmaktan geçmektedir. Ayrıca değişen kurumsal gereksinimlere de BT'nin etkin şekilde yanıt vermesi beklenir.
Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak tek bir fiziksel sunucu üzerinde birden fazla sanal işletim sistemi çalıştırmaya izin veren bir donanım platformu yaratmak yani fiziki sunucu donanımını bir anlamda çoklamaya "Sanallaştırma" denmektedir. Böylece mevcut sunuculardan tam kapasite ile faydalanmak, sistemi işletmek için kullanılan donanım kaynaklarının maksimum kullanımını sağlamak ve sunucu maliyetlerini azaltmak mümkün olur.
Konsolidasyon
Günümüzde sunucu tarlası haline gelen kurum sistem odalarında, neredeyse her uygulama için bir sunucu barındırılıyor. Bunların bakım ve desteği, ortam ihtiyacı vs. bir yana sunucu sayısı arttıkça aksaklık yaşanmadan çalışma ortamı sağlamak dahi zorlaşıyor. Bu durumda büyük işletmeler sunucu konsolidasyonuna giderek, bir sunucuda birden çok sistem çalıştırma yoluna gitmeye başlamışlardır. Ancak bu noktada da önemli bir başka sorun ortaya çıkar ki konsolide edilen sunucuların performans problemleri yaşatmaması için doğru planlanması ve ölçeklenmesi gerekir.
Tüm bu konular göz önüne alındığında sanallaştırma ve konsolidasyonun kompleks ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğunun bilincinde olan TURCom Teknoloji; dünya markası üreticilerin ürün ve teknoloji bilgileri ile her tür tabanda yükselen işletim sistemleri hakkında uzmanlığa sahiptir ve kurumlara az yer kaplayan, düşük maliyetli, daha az bakım gerektiren donanımlar üzerinde aksaklık yaşanmayan bir çalışma ortamı sağlar.

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri
Bilim ve mühendislikte teorik ve deneysel yöntemlerin tamamlayıcısı olan "Yüksek Başarımlı Hesaplama/High Performance Computing" sistemleri özel yapıda oluşturulmuş süper bilgisayarlardır. Bu sistemlerden dünyada sayılı adette bulunmaktadır. Ülkemizde İTÜ içinde mevcut Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi'nin ilk kuruluş aşamasında çeşitli entegrasyon servislerini yürüten TURCom Teknoloji, bu alandaki kurulum ve sistem sürekliliği çalışmalarına destek verebilecek uzman kadro ve deneyime sahiptir.

Veri Depolama Sistemleri

Başlangıçta sunucuların bir parçası durumunda olan Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri giderek sunucu sistemlerinden bağımsız hale gelmektedir. Kurumlar bu değişime paralel olarak sunulabilinecek tüm servisleri TURCom'un uzman ekibi ile çalışarak alabilirler. TURCom veri depolama ve VMware alanlarında Türkiye'de ilk olan çalışmalara da imza atmıştır. Örneğin dondurulmuş gıda alanındaki Türkiye'nin öncü kurumlarından birinde SAP ortamında ilk kez VMware kurulumu başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Veri Depolama ve Konsolidasyonu
Farklı veri depolama sistemlerinde dağınık yapıda duran verilerin tek merkezde toplanmasına yönelik bir TURCom çözümüdür. TURCom'un kurumlara sunduğu bu veri depolama çözümü ile kurumsal veriler çok daha az kaynak kullanılarak, daha düşük maliyetle ve daha kolay yönetilmektedir. Ayrıca bu uygulama ile yedekleme ve felaket kurtarma çözümlerine yönelik kolayca esnek yapılar kurmak mümkündür.

Hiyerarşik Depolama Yönetimi
TURCom'un kurumlara sağladığı bu çözüm ile verilerin değerlerine uygun katmanlarda saklanması mümkün olmaktadır. Bu şekilde organize olan bir veri depolama çözümünde; sık erişilen ve yüksek performans ihtiyacı olan kurumsal verilerin daha yüksek maliyetli disklerde, verimli ve hızlı şekilde çalışabilmesi mümkün olurken diğer verilere de zaman, önem, kullanım sıklığı, boyut gibi özelliklerine göre farklı ehemmiyet dereceleri verilebilinir. Bu veriler daha uygun maliyetli depolama medyalarına (SATA disk, teyp, WARM diskler) aktarılır ve bunlara istenildiği an disk üzerinden erişilir. Tüm bu işlemler, belirlenecek veri transferi kıstaslarına göre kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde otomatik olarak takip edilir ve uygulanır.

SAN & NAS Dizaynı
Ortam ihtiyaçları doğrultusunda FC/iSCSI SAN sistemleri, Windows, Linux ve Unix ortamlarında dosya paylaşımı için NAS sistemleri ya da SAN-NAS mimarilerinin birlikte kullanıldığı tümleşik veri depolama sistemleri konusunda TURCom deneyimli personeli ile kurumlara servisler sunmaktadır. Böylece verilerin akışı daha konsolide bir şekilde gerçekleştirilebilmekte, buna bağlı olarak da veri altyapısı daha yüksek performanslı olarak çalıştırılabilmektedir.

Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri
Farklı işletim sistemleri, veri tabanı yazılımları, harici disk uygulamaları üzerinde bulunan verilerin yedeklenmesi ve gerektiğinde kurtarılmasına yönelik servisleri içeren TURCom çözümüdür. Bu çözüm ile kurumsal verilerin otomatik olarak yedeklenmesi, tek bir arayüz ile yönetilmesi ve gerek olduğunda herhangi bir kayba uğramadan kurtarılması sağlanır.

Olağanüstü Durum ve Kurtarma Çözümleri
Olağanüstü Durum ve Kurtarma Çözümleri Yaşanacak olası felaket (deprem, yangın, su baskını v.b.) senaryolarını temel alarak kurumun iş yapısı ve iş süreçlerinin kesintisizliğini sağlamak üzere gerçekleştirilecek yedekleme ve kurtarma uygulamalarını kapsar. Bu hizmetler her kurumun bünyesine göre dizayn edilir.
Olağanüstü durumlardaki veri servisleri kurumsal sistemlerde herhangi bir veri kaybı olmaksızın sistemin işlerliğini ve mevcut bilgilerin korunmasını sağlar. Felaket durumlarında kurumların verilerine en kısa sürede ve en az kayıp ile ulaşabilmeleri için her türlü teknik analiz, altyapı tasarımı ve uygulaması bu servis içinde verilmektedir.

Teyp Otomasyonu
Veri yedekleme ortamı olarak LTO ve SDLT gibi teknolojilerin kullanıldığı teyp sürücüleri ve kütüphanelerine ilişkin TURCom servisidir. Yedeklemelerin ve geri dönüşlerin insan müdahalesi olmadan yapılabilmesini sağlar. Özellikle bu yedeklerin çalışan sistemin performansını etkilememesi açısından gece alınıyor olmalarından ötürü bu çözümler, yedekleme çözümlerinin de önemli bir bileşenidir.

Disk Yedekleme Çözümleri
Yedekleme amacıyla, sanal tape kütüphanesi veya yerel disk olarak kullanabilecek SATA disk sistemlerinin kullanıldığı TURCom servisidir. Günümüzde tape teknolojisi yerine kullanılmaya başlanan bu teknoloji ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır ve TURCom'un yoğun şekilde destek verdiği veri sistemi çözümlerinden birisidir. Yedeklerin ve geri dönüşlerin çok daha hızlı yapılmasını sağlayan bu çözümün toplam sahip olma maliyeti de oldukça uygundur.