KURUMSAL İLETİŞİM AĞLARI ÇÖZÜMLERİ - WAN/LAN/WIRELESS

Artan internet kullanımı ve erişim teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde bilgi alışverişi ortamı olmaktan çıkan kurumsal ağ yapıları daha kompleks bir yapıya kavuşarak günümüzde iş yapma platformu haline gelmiştir. Bu platformda rekabet avantajı kazanmanın en önemli yolu, sağlam ve güvenilir bir altyapıya sahip olmaktan geçmektedir. TURCom, kurumsal iş ağlarının kurulumu ve bu ağlar üzerinde çözümlerini yurt geneline yaygın uzman ekipleri ile gerçekleştirmektedir. TURCom Teknoloji; bu iş ağlarının kuruluması ve işletilmesi alanında uzun yılların deneyimine dayanarak, her tür iletişim altyapısı üzerinde danışmanlık ve dış kaynak hizmetlerindne başlayarak, anahtar teslimi network yapılara kadar uzanan hizmetler vermektedir.

Yönetilebilir Ağ Hizmetleri

Hybrid IT

Bilgi ve Erişim Güvenliğine Yönelik Çözümler

WAN (Uzak Alan Ağları)/LAN (Yerel Alan Ağı) Servisleri


Kurumlar iş süreçlerini tek elden güvenli ve verimli bir şekilde takip edebilmek için uzak lokasyonları (şube, mağaza, depo, fabrika, ofis v.b.) arasında bir iletişim ağı (network) kurarken, yine aynı bina içindeki kişilerinde ortak olarak çalışabilmesi amacıyla lokal alanda iş ağları (LAN) oluşturmaktadır. TURCom Teknoloji, bu iş ağlarının kurulması ve işletilmesi alanında uzun yılların deneyimine dayanarak, her tür iletişim altyapısı üzerinde bu servisleri danışmanlık ve dış kaynak hizmetlerinden başlayarak, anahtar teslimi network yapılara kadar sağlamaktadır. TURCom Teknoloji, karasal, kablosuz (wireless), GSM, RadioLink, Uydu, Optik v.b. teknolojileri kullanarak, çeşitli şekillerde iş ağları ve bunları yedekleyen alternatif "network" ler kurarken, tüm bu sistemlerin birbirleri veya mevcut diğer network bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan servisler de sunar.

"Hibrid" WAN çözümleri:
Kiralık data hatları (Leased Line/LL)
Noktadan noktaya Frame Relay (FR) çözümleri
- FR to ATM
- FR to Metro Ethernet
xDSL hatları
ADSL VPN
Noktadan noktaya ADSL çözümleri
- ADSL to ATM
- ADSL to FR
Noktadan noktaya G.SHDSL çözümleri
- G.SHDSL to ATM
- G.SHDSL to FR
- G.SHDSL to Metro Ethernet
Metro Ethernet (ME) çözümleri
- Noktadan noktaya Metro Ethernet
- Metro Ethernet İnternet
X.25 Turpak hatları
SDH çözümleri

Karasal hatları yedeklemek veya karasal yapıya uygun olmayan noktaları merkezi "ağ" a, internete eriştirmek için çözümler:
- GSM Operatörleri üzerinde 3G Uyumu çözümler
- Uydu çözümleri
- Radio Link Çözümleri
- Optik Çözümler

Merkez Şube Arası Kurumsal İnternet Bağlantısı


Farklı coğrafi alanlara yayılmış iş birimlerinin ve sunucuların kendi yerel iş ağları üzerinden, merkezi olarak internete erişerek, internet üzerinden verilen uygulama ve servislere güvenli ve hızlı bir şekilde erişebilmesine olanak sağlayan modüler, genişleyebilir ve yönetimi kolay sistemlerde çok çeşitli karasal ve/veya alternatif teknolojiler hizmete sunulmaktadır.

WAN Optimizasyon Hizmetleri


Kurumsal iletişim ağlarını kurmak kadar bu network'ün verimli, performanslı ve güvenli bir şekilde işletilebilmesi, kurumların yaptıkları yatırımların geri dönüşünü almaları da son derece önemlidir. TURCom Teknoloji, kurumsal iş ağlarının ve bu network'u oluşturan tüm elemanların performansını sağlamak için danışmanlıktan, uygulamaya kadar destekler sağlamaktadır. Zira, kurumlar iletişim ağlarına yeni yatırımlar yapmadan önce, mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp kullanmadıklarından emin olmalıdırlar. TURCom Teknoloji bu güne kadar pek çok kurumun mevcut ağlarını daha verimli kullanmaları için onlara "WAN /LAN Optmizasyon" servisleri sunmuştur. WAN/LAN servislerindeki optimizasyon birkaç boyutta olmalıdır. WAN alanındaki bir optimizasyon için ise başlıca 6 WAN ögesinin gözden geçirilerek, verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
Telekom yapısının, kablo mesafesinin yeterli olmadığı, bina veya mekân yapısının gerektirdiği hallerde (tarihi binalar, orijinalin bozulmaması gereken durumlar, kamusal alanlar v.b.) binalar veya lokasyonlar arasında kablosuz modem, router ve diğer ekipmanlarla oluşturulan kablosuz bağlantı çözümleri TURCom'un alanında uzman ekibi tarafından gerekli keşif, ölçüm ve projelendirme yapılarak uygulanmaktadır. Özellikle "wireless router" ürünleri ile kablosuz cihaz kullanıcılarının tek noktadan internete güvenle çıkarılması veya farklı "network" segmentlerinin birbirleriyle konuşturulması sağlanmaktadır

Kablosuz yerel alan ağları (WLAN) bir bina ya da bir grup bina içinde sunucular, yazıcılar ve diğer uç nokta aygıtlara bağlanmak için radyo dalgalarını kullanır. Bununla birlikte kablosuz teknoloji mobil telefonlar ile konuşan, dizüstü bilgisayarlar ile donatılmış, zamanının çoğunu çalışma masasından uzakta geçiren, toplantılara katılan, çapraz organizasyonlu takımlarında çalışan hareketli kullanıcıları akla getiriyor. Kablosuz yerel alan ağı çözümleri ile yeni ofisler veya geçici çalışma grupları oluşturulabiliyor ya da görevi gereği mobil olması gereken personele anında ağ erişimi sağlanabiliyor.

İş Ağları Yedekleme Çözümleri


Kurumsal iş ağları daha ziyade karasal teknolojiler üzerine inşa edilmektedir. Oysa doğal veya insani koşullardan ötürü, karasal hatlarda hiç de azımsanmayacak derecede kesintiler, darboğazlar, problemler meydana gelebilmekte ve iletişim problemleri yaşanmaktadır. Ödemesi unutulmuş bir hat faturası sebebiyle bile bazen kurumlar ciddi sıkıntılar ve dolayısıyla da maddi kayıplarla karşılaşmaktadırlar. Tüm bu sebeplerden TURCom Teknoloji olarak müşterilerimize ana iletişim yapılarını alternatif başka yapıları kullanarak yedeklemeyi önermekte ve oluşturduğumuz ağ mimarilerini “yedekleme” esasına göre gerçekleştirmekteyiz.
Ağ Yedeklemede mevcut karasal hattın alternatifi olan karasal teknoloji kullanılabildiği gibi aynı zamanda karasal teknolojilere tamamen alternatif diğer teknolojilerde kullanılabilmektedir.

GSM Ağı üzerinden Yedekleme Servisi;
3G servislerine uyumlu çözümler ile GSM operatörleri üzerinden verilebilen bu çözüm mobil ses ve veri iletişiminin gerekli olduğu her noktada kullanılabilmektedir. Yeni nesil GSM şebekelerine ve iletişim protokollerine uyumlu "hepsi bir arada" olarak değerlendirilebilecek "GPRS router" ile oluşturulan bu tip çözümler, ülkemiz pazarına öncü olarak TURCom tarafından, TURCom güvencesi ile sunulmaktadır.
Radio Link Yedekleme Servisleri;
Telekom altyapısı hakkındaki bilgilere son derece hakim TURCom Teknoloji; Türk Telekom'un ülke çapında Radio - link yapısını kullanarak, radyo dalgaları üzerinden veri/ses ve görüntü taşıyacak alternatif ağlar oluşturmaktadır.
Uydu Üzerinden Yedekleme Servisleri;
Özellikle uygun karasal alt yapının olmadığı bölgelerde veya firmalarca tercih edilen noktalarda uydu üzerinden çift yönlü internet erişimi veya noktadan noktaya uydu erişimi ile kurumsal ağ yapıları oluşturulabilmektedir. TURCom'un kardeş kuruluşu Telnet Telekom; "Uydu Telekomünikasyon Hizmetleri İşletmeciliği" konusunda lisans sahibi öncü kuruluşlardan biri olarak Dexar'ın Broad Band (DVBRCS) ürünlerini uydu internet, VPN ve çeşitli VPDN uygulamalarında başarı ile kullanmaktadır. Telnet Telekom, distribütörü olduğu XANTIC firmasının RBGAN uydu sistemleri sayesinde internet dahil, noktadan noktaya her türlü uydu erişim hizmetlerini sağlamaktadır.

Diğer Kurumsal Ağ Hizmetleri


TURCom Teknoloji; gerçekleştirdiği ağ mimarilerinde süreklilik, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, sağlamlık, güvenlik ve yönetilebilirlik kriterlerini temel alarak en iyi çözüm alternatiflerini üretmek üzere çalışmaktadır. Bu nedenle yapısal kablolamadan başlayarak her tür iş ağı ve bilgi teknolojisi yapısının ihtiyaca uygun kurulumu ile ilgili olarak tüm hizmetlerini tasarım, fizibilite, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde müşterilerine sunmaktadır.
TURCom, sahip olduğu kaynaklarıyla ülkemiz bilişim altyapısı konusunda Türkiye'deki en deneyimli yerli firması durumundadır. Yüksek performanslı geniş bant ağlarının kurulması, entegrasyonu, yedeklenmesi ve yönetilmesini sağlayarak müşterilerinin yatırımlarının kısa sürede geri dönüşünü sağlamaktadır.

Danışmanlık ve Fizibilite Hizmetleri
Bilişim projelerinde de başarıya ulaşmak için ihtiyaca en uygun cihaz, yönetim sistemi ve teknolojilerin işin başında birbirleriyle entegre olarak planlanması ve gerekli senaryoların kurgulanarak sistemin denenmesi gerekmektedir. Böylece gerçekleşen projelerin oluşum sürecinde kurulum ve destek hizmetleri çok daha sağlıklı yapılabilmektedir.
TURCom dünya bilişim pazarındaki lider üreticilerin ülkemiz bilişim altyapısına uygun teknolojiye sahip ürünleri ile çalışmaktadır. Bu konuda eğitim almış, sertifikalı, konusunda uzman ve birçok projeyi başarı ile tamamlamış profesyonel teknik kadrosu ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünlerle, anahtar teslim çözümler üretmektedir.
Hizmetler;
- aktif ve pasif cihazların marka bağımsız olarak belirlenmesi,
- bilişim altyapısının ve teknolojilerinin güncel ve ihtiyaca uygun şekilde belirlenmesi,
- iletişim ağları ve "call center" altyapılarında optimizasyonu,
- bilişim projelerinin taslaklarının oluşturulması,
- üretici-dağıtıcı-taşeron firma faaliyetlerinin iş planına uygun olarak gerçekleştirilmesi
Hat ve Ürün Kurulum Hizmetleri
Müşterileri ile uzun soluklu işbirliklerine imza atmak isteyen TURCom Teknoloji; gerek anahtar teslimi iş ağı projeleri kurulumlarında, gerekse mevcut ağ yapılarının yenilenmesi, yedeklenmesi ve taşınması durumunda, müşterilerinin iş ağlarının üzerinde yükseleceği mimariye ait hatların temini, tesisi, gerekli başvuru ve takiplerin yapılmasını uzman kadrosu ile sağlamaktadır.
Müşteriler adına güncel bilgi ve durumları anlık olarak takip eden ve onları anlık olarak gelişmelerden haberdar eden TURCom Teknoloji; aynı zamanda mevcut altyapıların kullanımı için aktif/pasif ağ cihazlarının kurulumuna yönelik hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.
Çok Hat, Tek Fatura Çözümleri
TURCom Teknoloji network ve ses hizmetlerinin yanı sıra bu güne kadar alışkın olmadığımız ancak kurumlara Telekom Faturalarını takip etmek açısından önemli kolaylık sağlayan bir servis sunmaktadır. "Çok Hat, Tek Fatura" !
TURCom; bu sisteme dahil olan müşterilerine onlarca farklı tipteki hattan oluşabilen iş ağı yapılarını tek fatura üzerinden takip etme imkânı sunuyor.
TURCom; iş ağlarının kurulum, yedekleme ve yenilenmesi aşamalarında isteyen müşterilerine ait hatları kendi üzerine almakta ve faturalarının takip ve kontrolünü aylık bazda onlar adına yapmaktadır. Müşterilerine aylık olarak tek bir fatura kesen TURCom firmaların bilgi işlem ve finans birimlerinin takip, kontrol ve ödeme fonksiyonları için onlara önemli bir avantaj sağlamaktadır. Böylece firmalar tek tek onlarca faturanın gelip gelmediği, doğruluğu ve ödenip ödenmediğini takip etmek yerine tek bir faturayı takip ederler.

IP Tabanlı Entegre Çözümler


Günümüzde iletişim ortamı IP teknolojileri üzerindedir. Ancak IP teknolojileri üzerinde ses, veri ve görüntünün tek bir (IP tabanlı) ağ üzerinde birleştirilmesi önem kazanmaktadır. Kurumlar tarafından tercih edilen bir teknoloji yatırımı niteliğindeki "IP Integrated Network" (IP Tabanlı Entegre Servisler) Servisleri şirketlerin yeni kazançlar elde etmesi, maliyetleri azalması, esneklik sağlaması ve rekabet avantajı sunması açısından önem taşımaktadır.
IP teknolojileri konusunda sertifikasyon/uzmanlıklar ve yüzlerce kurulumla oluşan tecrübeye sahip TURCom; yeni nesil IP tabanlı bütünleşik ses ve multimedya servisleri ile kurumları tanıştırmaktadır.

IP Tabanlı Ses Çözümleri
IP teknolojisinin en popüler uygulamalarından biri, "IP telefonu" dur. Ülkemizdeki pek çok firmanın IP Telefonu sistemini kuran TURCom, yeni projeler dışında önceden kurduğu IP telefonu sistemleri için de halen servisler sunmaktadır. TURCom tarafından oluşturulan IP telefonu sistemleri yeni entegrasyonlarla desteklenmekte böylece sistemin canlı kalarak gelişime devam etmesi sağlanmaktadır.
TURCom uçta uca kurduğu IP Telefonu (Call Manager) sistemleri dışında ayrıca mevcut klasik iletişim sistemlerini çeşitli üreticilerin "VoIP Gateway" (ses kutuları) çözümleri kullanarak IP yapılara entegre etmektedir. TURCom, dünya çapında IP tabanlı ürün/servisler sunan üreticilerin stratejik iş ortaklılıkları ve uzmanlıkları ile desteklenmektedir.
IP üzerinden kurulan ses yapılarında lokasyonlar arası taşınan ses tek numaralandırma sistemi içinde taşınırken tüm ofis ve noktalar kurumsal bir intranet içindeymiş gibi görüşürler. Sonuç olarak, IP ses çözümleri ile özellikle yaygın mağaza/ofis/şube yapısına sahip olan firmaların ses iletişimi maliyetlerinde önemli avantajlar sağlanmaktadır.
- Sesli Yanıt Sistemi ve Sesli Posta Çözümleri - TRCivr -
- Santral Çözümleri - TRCix-
- Çağrı Yönetimi Çözümleri - TRCcallcenter -
- Gerçek Zamanlı Coğrafik Bilgi Sistemi - TRCclick-

IP Tabanlı Görüntü Aktarımı ve Multimedya Çözümleri
- Genel Çözümler (PC tabanlı, "stand alone" ve IP kamera)
Teknolojik gelişmeler IP tabanlı cihazlar ile uzaktan izleme, güvenlik kontrolü ve internet üzerinden canlı görüntü aktarılmasına olanak sağlıyor. TURCom Teknoloji olarak TRC logolu yaygın veya sektöre özel amaçlı IP tabanlı multimedya çözümleri dışında klasik alarm ve kapalı devre görüntü sistemlerine alternatif olarak tasarlanmış tüm işlemleri IP ortamında tek bir ünite üzerinden yapan kameralar ile görüntü aktarımını sağlamak mümkündür. IP tabanlı görüntü aktarım sistemleri 3 grupta toplanabilir. TURCom bu konularda çok çeşitli marka ve seçeneklerde ürünlerle çözümler sağlamaktadır.

PC tabanlı (kartlı) sistemler : PC Base kartlı sistemler, güncel konfigürasyonlu bir PC üzerine takılan görüntü aktarım kartlarından oluşur. Görüntü aktarımı yapılacak kamera sayısı 4, 8, 12, 16 olabilir. Esnek yapıda olması ve ihtiyaca göre kamera sayısının belirlenmesi bu sistemin en önemli avantajıdır.

Stand Alone sistemler : "Stand Alone" sistemler, herhangi bir yardımcı cihaza gereksinim duymadan direkt kamera girişleri yapılarak çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Kurulum ve devreye alınması son derece kolay olan bu sistemler, mevcut modellerinden ihtiyaca en uygunu seçilerek kullanılır. 1, 2, 4 ve 6 kameralı modelleri mevcuttur.

IP kameralar : IP kameralar, standart bir kamera içerisine yerleştirilen görüntü aktarım kartından oluşmaktadır. Maliyetleri açısından en ekonomik çözümdür. Genel amaçlı üretildiklerinden kamera özellikleri açısından her türlü beklentiye cevap veremeyebilirler.
. Akıllı Yayıncılık - TRCtv -
. Medikal Görüntüleme Sistemi - TRCpacs-

İş Ağları Taşınma Hizmetleri


"Bilişim Altyapısı Taşınma Hizmetleri" ile ofislerini/iş birimlerini taşıyan kurumlar bu zorlu süreci Sistem ve Teknoloji altyapılarını yenileme fırsatı haline getirmektedir.

Kurumlar, TURCom ile çalışarak taşınması gereken tüm Telekomünikasyon, Bilgi Sistemi ve Sistem Odası altyapılarını "taşınma bütçeleri" içinde yepyeni teknolojilerle tasarlarken isterlerse yedekli bir sistem ve iletişim yapısına da sahip olabilmektedirler. Böylece bu hizmet sonrasında firmalar yeni adreslerinde çalışacak bilişim yapılarını, günlük operasyonel gereksinimlerine ve iş sürekliliğini tehdit eden risklere göre tasarlayarak, daha sağlıklı ve daha kolay yönetilebilir bir teknoloji yapısına kavuşurlar.

TURCom tarafından yapılan tüm çalışmalar kurumsal sistemlerde ve iş süreçlerinde hiçbir kesintiye ve iş aksamasına sebep olmamaktadır. Bu güne kadar büyük küçük pek çok kurumun bilişim altyapısını yeni noktalarına sorunsuz taşırken, aynı anda güncel teknolojilerle revize de eden TURCom; bu tip uzmanlaşmış servisleri ile kurumlar için aslında yorucu ve zahmetli olan bir süreci onlar için avantaj haline getirmektedir.

Hat Bakım Ürün Destek Hizmetleri HBÜD


"Bilişim Altyapısı Taşınma Hizmetleri" ile ofislerini /iş birimlerini taşıyan kurumlar bu zorlu süreci Sistem ve Teknoloji altyapılarını yenileme fırsatı haline getirmektedir.

TURCom Teknoloji, alanında uzman sertifikalı mühendislerden oluşan teknik ekibi ile HBÜD hizmetleri kapsamında firmaların iletişim ve bilgi altyapılarına ilişkin sorunlarına en kısa zamanda çözüm sunmakta ve böylece onların işgücü, zaman ve para kaybını minimize etmektedir.
TURCom; müşterinin kullandığı bilgi ve teknoloji altyapılarının, standartlara uygun şekilde sorunsuz çalışmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti ve verimliliği arttırmak prensibiyle hareket etmektedir.
- WAN(Geniş Alan Ağı) / LAN (Lokal Alan Ağı),
- Güvenlik (Firewall, IDS, IPS),
- Linux (TRCroot) ve Microsoft Tabanlı Server altyapısı,
- TURCom markalı mobil çözümler - TRCmobil,
- İnternet servis ve yönetim çözümleri - TRCsip ve
- Diğer TURCom yazılım ürünleri
gibi konularda tüm firmalara yurt sathında verilen destek servisleri kurumların ihtiyaçlarına göre çok çeşitli şekillerde kendilerine sunulmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmeli, garantili, periyodik bakım, çağrı bazlı yerinde veya telefonla destek şeklinde alternatif hizmet modelleri mevcuttur Destek hizmetlerindeki Servis Seviyesi Anlaşmalarının müdahale kriterleri yerinde, uzaktan, telefonla ve istenirse 7 x 24 x 365 gün olabilmektedir. TURCom’un yurt sathına yaygın 21 noktadaki destek birimleri içindeki uzman personel ülkenin her yanındaki arıza ve acil durumlara 2 saatte müdahale edip 4 saat içinde teknik sorunları çözüme kavuşturabilmektedir.
TURCom bakım anlaşmalı müşterileri için depolarında önemli miktarda stok barındıran nadir firmalardan birisidir. TURCom aynı zamanda kurumlara danışmanlık servisi verdiği ITIL disiplini çerçevesinde kendi çalışma modelini örgütlemiştir.

Kampüs Çözümleri

Genişband erişim servislerindeki ilerlemelere paralel; site, üniversite, fabrika, sanayi bölgeleri, oteller, fuar/kongre alanları gibi kampüs şeklindeki yerleşimlerde merkezi internet erişimi, bilgi /ses /görüntü aktarımına yönelik maliyet avantajlı çözümler, TURCom tarafından çok çeşitli ürün ve proje alternatifleriyle servise sunulmaktadır.
Örneğin; otellerde çeşitli alanlara, sitelerde evlere internet erişimi, geniş band avantajlarıyla sunulmakta ve bu gün hayatımızı çepeçevre saran IP teknolojilerini kullanarak ses ve görüntü aktarımından tutun da pek çok başka ihtiyaçları karşılayan çözümler de sağlanabilmektedir.
Yine kampüsler içinde bulunan açık alanlarda (havuz, park, rekreasyon alanları, salonlar v.b.), kampüs içindeki binalar veya kampüsler arası iletişim ve merkezi internet erişimi için kablosuz iletişim teknolojilerinin kullanıldığı projeler de gerçekleştirilebilmektedir.
TURCom bugüne değin ülkemizdeki pek çok üniversite kampüsünde kullanılan erişim ve iletişim yapılarına kablolu veya kablosuz teknolojileri kullanarak ve entegre ederek çözüm sağlamıştır. Ayrıca tüm bu projelendirmeler içinde telekom altyapılarının oluşturulması için fizibilite, hat takip ve tahsisi, uygulama, işletme konuların da kurumlar adına proje içinde veya ayrı olarak telekom çözümleri bulunmaktadır. TURCom kampüs tipi örgütlenmiş alanlarda internet erişiminin kolaylığı, güvenliği ve yasaların getirdiği zorunluluklardan kaynaklanan kullanıcı kayıtlarının tutulması için de pek çok uygulama çözümü de sunmaktadır. TRCsip "sorunsuz internet platformu" çözümleri altında yer alan bu uygulamalar ile erişim kolaylığı ve güvenliği yanında arzu edilirse kurumlar verdikleri hizmeti faturalandırabilirler. Ayrıca TRCsip uygulamalarının getirdiği esneklik ile kuruluşlar kampüs içinde merkezi olarak verdikleri servisleri, mesela internet erişim servislerini, çeşitlendirerek, kaynaklarını verimli olarak kullanırken, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözüm sunarlar. Üstelik kampüs içinde bu merkezi servisler için ücretlendirme yapılıyorsa, işletmeler verdikleri hizmete uygun faturalama da yapabilirler.

Video Konferans Çözümleri

Video konferans çözümlerinde deneyimli olan TURCom, bu konudaki proje ve ürün satışı şeklinde servis sunmaktadır. Özellikle firmalara bu alanda danışmanlıklar yaparak onlara en uygun çözümü diğer katma değerli sistemlerle entegre olarak sunmaktadır. İşletmelerin seyahat giderlerini minimize eden video konferans teknolojisi, kurum çalışanlarına zamandan tasarruf da sağlıyor. Diğer yandan video konferans kullanan kurumların çalışanları yolculuklar nedeniyle oluşan bedensel yorgunluk ve verim düşüşünü yaşamazken seyahat riskleri de ortadan kalkıyor. Tüm bu avantajların dışında mesafeler nedeni ile sıkça bir araya gelemeyen çalışanlar veya müşteriler de daha sık toplantı yapma şansına sahip oluyor. Böylece iş süreçleri hızlanıyor. TURCom Teknoloji olarak, ses ve görüntü aktarımı alanında sahip olduğumuz uzmanlıkla, müşterilerimize iş süreçlerinde avantajlar sağlayan video konferans çözümleri;
- Oda tipi video konferans
- Masaüstü video konferans
- Çoklu video konferans
- Video konferans odaları
Video konferans sistemlerinde görüntü genellikle ISDN ve IP hatları üzerinden iki farklı şekilde taşınmaktadır. Ayrıca bu hatları birbirine dönüştüren üniteler birbiri ile de görüşebilmektedir böylece ister ISDN olsun ister IP olsun, her türlü arama yapılabilmektedir. Dünya çapında gittikçe yaygınlaşan IP standardı ISDN sistemlere oranla daha ucuz iletişim giderleri sağlaması ve her türlü iletişim ortamı üzerinde çalışabilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden video konferans sistemi üretimi yapan tüm firmalar günümüzde hem ISDN hem de IP tabanlı video konferans sistemi ürünlerini piyasaya sunmaktadır. TURCom'da şu an piyasada mevcut tüm belli başlı marka ve cihazlarla önemli projelere imza atmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir.

3G Uyumlu Mobil Çözümler

Üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojilerine verilen genel ad olan 3G; bu gün kullandığımız 2G sayısal teknolojisindeki GSM standartlarını takip eden bir sonraki büyük adımı teşkil etmektedir. 2G ile kıyaslandığında bu yeni teknolojinin en göze çarpan farklılığı sesten ziyade data iletişimine odaklanmasıdır. Bu durum ise mobiliteyi sağlamaktadır.
TURCom Teknoloji olarak karasal veya kablosuz teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiğimiz bütünleşik ses/veri/ görüntü iletişimine yönelik tüm yapılara GSM teknolojisini kullanarak 3G veya diğer iletişim standartlarını (EDGE, UMTS v.b) destekleyen cihazlarla kurumların bilişim sistemlerine mobilite kazandırmaktayız. TURCom Teknoloji kurumsal mobiliteyi ses/data iletişimini GSM operatörleri üzerinden 3G servislere uyumlu donanımlarla taşıyarak sağlarken bir yandan da, GSM teknolojisi üzerinde rahatça çalışan yazılımlarla mobil verilerin anlamlı ve işlenebilir hale gelmesini sağlamaktadır.
TURCom'un ses ve veriyi mobil hale getirdiği projelerinde kullandığı 3G teknolojilere uyumlu GPRS router gibi donanımlar TURCom güvencesi ile pazara sunulmaktadır. Söz konusu 3G servislere uyumlu cihazlar kullanılarak oluşturulmuş projeler ile kurumlar mobilite sağlarken, aynı zamanda bu avantajı sistemlerini yedeklemek için de kullanabilirler.

WiMax Ağ Çözümleri

WiMax basitçe Wi-Fi'nin çok daha büyükve çok daha güçlü bir versiyonu olarak anlatılabilinir. Wi-Fi, 2000'li yılların başında sahneye çıktı ve bu gün kamuya açık alanlar restoranlar ve gar/hava alanları gibi noktalarda yoğun olarak kullanılan, yüksek hızda internet bağlantısı sunan kablosuz bir teknolojidir. WiMax ise aynı şeyi, yani kablosuz yüksek hızda internet bağlantısını maksimum 35 millik bir alan içerisinde sağlamaktadır.
Yaşam tarzımızın bir parçası olarak her geçen gün daha popüler hale gelen kablosuz iletişim teknolojileri, WiMax ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. TURCom Teknoloji olarak, bugüne kadar yeni teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesinde üstlendiğimiz misyon ve ülkemizi kalkındırma bilinci ile bu alandaki araştırma ve çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu anlamda WiMax teknolojisinin telekomünikasyon sistemlerimize ve müşterilerimizin sistemlerine entegrasyonu için önemli çalışma ve denemelerimiz bulunmaktadır.